Psalmer - Det är något högtidligt med psalmer. Psalm kommer från det hebreiska ordet mizmór och betyder lovsång.
Psalm nr 1 handlar om elden som inte slutar brinna.

Psalm nr 2 är en lovsång för en romsk flicka på väg genom landet. Helena Ritzén sjunger.
Psalm nr 3 handlar om det syndigt mörka. Psalm nr 4 är en hymn till min släkt.
Anton Leirnes spelar gitarr, Mats Tinnervall spelar munspel.
Psalm nr 5 handlar om Paris.