Avfolkningssånger - Sex sjöar. Sex sånger från Yngslandet. Varje sjö har en sång. Man kan kalla det för avfolkningsmusik. Otillgängliga, karga skogsbygder. För många år sedan Sveriges rikedom. Men inte nu, inte på det sättet. Resterna är många. Det faller nederbörd. Mina blodsfäder slet där nere i gruvorna borta på Högbergsfältet. Surt och fuktigt. Men - djupet och klarheten som finns i sjöarna ger andra bilder. Fångster av röding, slom och siklöjor. Känslan när dimman lättar och den stora klarvattenssjön lyser helt stilla. Utsikten mot Kasun genom soldiset. Ro båten över till andra sidan. Simma i det friska vattnet. De här sångerna kom till mig. Varje sång har en berättelse. Varje sång är en längtan.