Albumet Gevgelija är skrivet och inspelat av Klas Lind. Kajsa Jonasson, Helena  Ritzén, Sama Häxgäri, Arne Brox Leirnes, Mats Tinnervall och Gustaf Gimdal deltar på albumet med musikaliska insatser.

Solnedgång över Gevgelija -
är en betraktelse över vår tid.

Makes me sad  - skrevs mitt i valkampanjen i Sverige 2018, dedikerad till landets högsta politiker.
 
Checkpoint 300 är själva symbolen för det nya murbyggandet, att skilja människor åt, att splittra, att återuppta gamla konflikter och att skapa nya.

Nationaldagshymn heter något annat på persiska och är en sång om  Sverige tur  & retur. Den handlar också om att vänskap hann skapas under tiden på flykt i Sverige, innan hon skickades ut ur landet.

Blues över Stefan Löfven
ställer frågan om och hur integrationen är ett problem för dig, Stefan Löfven, och hur du tycker dessa problem i så fall ställer sig i förhållande till en flyktings problem.


Gevgelija är en plats där människor på flykt stoppas. Människor som flytt från krig och misär, som har färdats länge mot en plats där de inte längre behöver vara rädda. Nu är gränserna i stort sett stängda. Många av barnen som lyckats ta sig hit skickas ut.

Skäms över Sverige - det finns nog inte mer att säga om det här landets behandling av de flyende ensamkommande barnen, födda i Afghanistan, som så innerligt hoppades på en framtid här. Våra egna barn kommer att få läsa om den här tiden med fasa i framtidens historiebeskrivningar.