Skäms över Sverige - det finns nog inte mer att säga om det här landets behandling av de flyende ensamkommande barnen, födda i Afghanistan, som så innerligt hoppades på en framtid här. Våra egna barn kommer att få läsa om den här tiden med fasa i framtidens historiebeskrivningar. 

Checkpoint 300
är själva symbolen för det nya murbyggandet, att skilja människor åt, att splittra, att återuppta gamla konflikter och att skapa nya. Checkpoint 300 är övergången mellan Bethlehem och Jerusalem där de palestinier som har arbetstillstånd köar från två på morgonen för att komma i tid till jobbet in i Jerusalem. Muren står där, mitt mellan städerna.

Blues över Stefan Löfven
ställer frågan om och hur integrationen är ett problem för dig, Stefan Löfven, och hur du tycker dessa problem i så fall ställer sig i förhållande till en flyktings problem.


Gevgelija är en plats där människor på flykt stoppas. Människor som flytt från krig och misär, som har färdats länge mot en plats där de inte längre behöver vara rädda. Många kom över medelhavet till Grekland, tog sig vidare till Gevgelija och via Makedonien och EU-länderna vidare till oss i Sverige. Nu är gränserna i stort sett stängda. Många av barnen som lyckats ta sig hit skickas ut.